MATE KNEŽEVIĆ

Mate Knežević, senior
Kategorija do 62kg

  • PPH za kadete, 3 mjesto, brončana medalja, 2014